OBS De Bosrank

Havelter Schapendrift 22 7971 BC Havelte

  • We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
  • Stem van de leerling
Team vol talenten
Kracht van Samen doen
Verbetercultuur
Leren beter organiseren
  • Op zoek naar kennis
  • Alle mogelijkheden tot 'buiten leren'.
  • Een unieke school in een prachtig dorp.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De gehanteerde vragenlijst uit WMK is volledig afgestemd op het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De totaalscore van De tevredenheidspeiling onder de leerlingen was een 7,9. Deze lijst is uitgezet voor 107 leerlingen in de groepen 6,7 en 8. Er waren er 104 ingevuld, dus een responspercentage van 97 %. Dit is uitstekend betrouwbaar.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 is er geen oudervragenlijst afgenomen. Er is wel een tevredenheidspeiling voor teamleden uitgezet in het WMK. In de bijlage kunt u de resultaten hiervan zien.

De responspercentage van de leerkrachten was 78 %. Dat was een uitstekende deelname. Het gemiddelde rapportcijfer voor de school was een 7,9. We ervaren op OBS De Bosrank een sterke: 'Beter Onderwijs Samen!'

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven