OBS De Bosrank

Havelter Schapendrift 22 7971 BC Havelte

  • We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee
  • Stem van de leerling
Team vol talenten
Kracht van Samen doen
Verbetercultuur
Leren beter organiseren
  • Een prachtige school vol mogelijkheden
  • Op zoek naar kennis

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is er geen oudervragenlijst afgenomen i.v.m. de lange periode thuiszitten van de leerlingen door het Covid-19 virus. Er is wel een tevredenheidspeiling voor teamleden uitgezet in het WMK. In de bijlage kunt u de resultaten hiervan zien.

De responspercentage van de leerkrachten was 85 %. Dat was een uitstekende deelname. Het gemiddelde rapportcijfer voor de school was een 8,4. We ervaren op OBS De Bosrank een sterke: 'Beter Onderwijs Samen!'

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven