Openbare Basisschool de Trede

Dorpsstraat 55 8432 PL Haule

  • Door leerhoeken te creĆ«ren komen de thema's echt tot leven!
  • We besteden veel tijd aan samenwerken, bijv. door bewegend leren. Dit ondersteunt de groepsvorming in de klas.
  • We maken regelmatig gebruik van Chromebooks. Hier wordt de rekenles van Pluspunt gemaakt op het Chromebook.
  • We maken regelmatig uitstapjes en bezoeken daarbij de bossen, veen en heide gebieden bij ons in de buurt.
  • Jaarlijks hebben we een feestelijke ouderavond voor groep 1 t/m 6, hebben groep 7-8 een musical en houden we een voorleeswedstrijd.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we voor het eerst de vragenlijsten vanuit VenstersPO afgenomen. De school krijgt over het algemeen prachtige cijfers van de leerlingen over de diverse onderdelen. 

Algemene tevredenheid: 8.0
Welbevinden: 7.2 
Ervaren veiligheid: 8.1
Aantasting veiligheid: 8.9

Het onderdeel welbevinden is het laagst scorende onderdeel. Wanneer je per groep inzoomt op de resultaten, dan valt dit onderdeel bij alle groepen op. Vanzelfsprekend gaan we eraan werken om ook dit onderdeel te verbeteren. Voor ieder is een goed gevoel in een veilige school het belangrijkste om fijn te kunnen werken, leren en spelen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Dit jaar hebben we voor het eerst de oudervragenlijsten vanuit VenstersPO afgenomen. We krijgen als school een 7.6 gemiddeld. Op het eerste gezicht een ruim voldoende score. Toch blijkt de respons onvoldoende en wanneer je inzoomt op de gegeven antwoorden, dan is er ruimte voor verbetering. Denk hierbij aan voldoende uitdaging voor de leerlingen. Ouders scoren hoog op het onderdeel veiligheid; 8.0

Daarnaast is het goed om te weten dat de link van de enquête via de website te vinden was. Mogelijk is de uitslag van de enquête hierdoor enigzins "vervuild". Wanneer we deze gegevens uit de resultaten halen, dan krijgen we als school gemiddeld een 8,3. Dit resultaat past meer bij vorige resutlaten en bij de reacties die we over het algemeen van de ouders krijgen. . 

De aandachtspunten die naar voren zijn gekomen vanuit de ouderenquête zijn in het team en met de MR besproken.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven