Openbare Basisschool de Trede

Dorpsstraat 55 8432 PL Haule

  • Spellingcategorieën oefenen d.m.v. een estafette.
  • Wij bezoeken regelmatig het bos met alle groepen.
  • De gymlessen worden verzorgd door onze eigen leerkrachten met gymbevoegdheid.
  • Rekenen op het Chromebook. In groep 5 t/m 8 wordt er digitaal en adaptief gewerkt. Nog meer aansluiting op persoonlijk ontwikkeling.
  • Door leerhoeken te creëren komen de thema's echt tot leven!

In het kort

Toelichting van de school

"Samen klimmen naar de top van jouw talenten op een veilige school waar samen geleerd wordt."

Onze basisschool ligt in het dorp Haule en maakt deel uit van het openbaar primair onderwijs in de Stellingwerven en Opsterland, Stichting Comprix. Het is een klein dorp waarbij de school een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de gemeenschap. We creëren een werkomgeving in de school, waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Uitgangspunt in het onderwijs is de directe belevingswereld van de kinderen met een open venster op de gehele samenleving. De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op een volwaardig maatschappelijk functioneren. Een gestructureerd aanbod van persoonlijke en sociale vaardigheden vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn o.a. zelfstandigheid, initiatieven nemen, oplossend denkvermogen, creativiteit, omgaan met conflicten, samenwerken en samenleven.

O.B.S.“De Trede” is een openbare dorpsschool die staat voor :

-het geven van kwalitatief goed onderwijs

-ruimte en aandacht voor ieder kind

-openheid, betrokkenheid en samenwerking

Op de website van onze school, www.obsdetrede.nl, vindt u meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Goede sfeer
  • Veel aandacht
  • Hoge betrokkenheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is al een aantal jaren stabiel rond de 55 leerlingen. Het schooljaar 2021-2022 verwachten wij te starten met 62 leerlingen. In de jaren die daarop volgen verwachten wij weer terug te zakken naar zo'n 50 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven