Openbare Basisschool de Trede

Dorpsstraat 55 8432 PL Haule

  • Door leerhoeken te creëren komen de thema's echt tot leven!
  • We besteden veel tijd aan bewegend leren en samenwerken. Dit ondersteunt de groepsvorming in de klas.
  • We maken regelmatig uitstapjes en bezoeken daarbij de bossen, veen en heide gebieden bij ons in de buurt.
  • We maken regelmatig gebruik van Chromebooks. Hier wordt de rekenles van Pluspunt gemaakt op het Cromebook.
  • De groepen 1 t/m 6 houden jaarlijks een feestelijke ouderavond en treden op voor alle ouders. 
Groep 7-8 voert met elkaar een musical op.

In het kort

Toelichting van de school

"Samen klimmen naar de top van jouw talenten op een veilige school waar samen geleerd wordt."

Onze basisschool ligt in het dorp Haule en maakt deel uit van Stichting Comprix. Deze stichting verzorgt het openbaar primair onderwijs in drie gemeenten; de beide Stellingwerven en Opsterland. Haule is een klein dorp waarbij de school een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de gemeenschap. We creëren een werkomgeving in de school, waarin kinderen zich veilig, gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Uitgangspunt in het onderwijs is de directe belevingswereld van de kinderen met een open venster op de gehele samenleving. De kinderen worden zo goed mogelijk voorbereid op een volwaardig maatschappelijk functioneren. Een gestructureerd aanbod van persoonlijke en sociale vaardigheden vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn o.a. zelfstandigheid, initiatieven nemen, oplossend denkvermogen, creativiteit, omgaan met conflicten, samenwerken en samenleven.

O.B.S.“De Trede” is een openbare dorpsschool die staat voor :

-het geven van kwalitatief goed onderwijs

-ruimte en aandacht voor ieder kind

-openheid, betrokkenheid en samenwerking

Op de website van onze school, www.obsdetrede.nl, vindt u meer informatie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dorpsschool
  • Goede sfeer
  • Veel aandacht
  • Hoge betrokkenheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is al een aantal jaren stabiel rond de 55 leerlingen. Het schooljaar 2022-2023 verwachten wij te starten met 61 leerlingen. In de jaren die daarop volgen verwachten wij weer terug te zakken naar zo'n 50 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
60
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven