Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Uilennest 10 8051 HB Hattem

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school probeert gedurende de basisschool zoveel mogelijk uit de leerling te halen. Dit moet wel passend zijn bij het kind.

De Van Heemstraschool heeft tot en met schooljaar 2014-2015 de schooleindtoets van Centraal Nederland afgenomen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de schoolvorderingen en de intelligentie van de leerling. De norm is dat deze afwijking tussen -0.5 en +0.5 moet liggen, waarbij de plus betekent dat er meer uit de leerling is gehaald dan de intelligentie aan zou geven.

Voor schooljaar 2010-2011 was de score -0.21
Voor schooljaar 2011-2012 was de score +0.29
Voor schooljaar 2012-2013 was de score -0.87

Vanaf schooljaar 2015-2016 neemt de Van Heemstraschool de IEP eindtoets af.

Voor schooljaar 2015-2016 was de score.... invullen

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In januari en juni nemen wij CITO toetsen af (midden en eind). We maken gebruik van CITO toetsen 3.0 voor zover beschikbaar. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen gebruik maken van CITO toetsen voor speciale leerlingen.  

Wij kiezen voor toetsen die passen bij de leerontwikkeling van kinderen, we toetsen op maat. Op deze manier kunnen wij in kaart brengen wat de leerlingen kunnen, wat ze geleerd hebben in de voorgaande periode en op welk niveau we de leerstof aan moeten bieden om de leerlingen een volgende stap te laten doorlopen.

De tussenresultaten worden op individueel niveau gebruikt om voor een leerling een ononderbroken ontwikkeling te realiseren. Op groepsniveau gebruiken wij de toetsgegevens om te reflecteren op ons onderwijskundig handelen. Hebben we de goede dingen gedaan? Hebben we de goede dingen goed gedaan? Wat kunnen we nog beter doen? Hoe doen we dat?

Op schoolniveau gebruiken we de tussenresultaten om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van verschillende groepen en van de ontwikkeling van vakgebieden op schoolniveau. Op basis van deze informatie kunnen we besluiten nemen over de manier waarop wij onderwijs organiseren en waar we zelf in willen groeien.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school probeert gedurende de basisschool zoveel mogelijk uit de leerling te halen. Dit moet wel passend zijn bij het kind. De Van Heemstraschool heeft tot en met schooljaar 2014-2015 de schooleindtoets van Centraal Nederland afgenomen waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de schoolvorderingen de intelligentie van de leerling. De norm is dat deze afwijking tussen -0.5 en +0.5 moet liggen, waarbij de plus betekent dat er meer uit de leerling is gehaald dan de intelligentie aan zou geven.

Voor schooljaar 2010-2011 was de score -0.21
Voor schooljaar 2011-2012 was de score +0.29
Voor schooljaar 2012-2013 was de score -0.87

Voor het schooljaar 2012-2013 worden er oorzaken gevonden in de motivatie van de leerlingen en een groepscultuur waarin het voor leerlingen moeilijk was om te excelleren of elkaar te stimuleren op leerprestatie.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven