Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Uilennest 10 8051 HB Hattem

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Van Heemstraschool in Hattem, een school voor Christelijk Daltononderwijs. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Op dit moment is er een deel van de gegevens ingevuld. Mocht u meer informatie wensen over onze school, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Daltonschool
  • Kanjerschool
  • IPCschool
  • Samen Leren met Lef!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen wij overgaan op een continurooster. Leerkrachten eten met de leerlingen in de groep. Daarnaast hebben de kinderen 15 minuten ochtendpauze en 30 minuten middagpauze (onder toezicht buiten spelen, bij slecht weer binnen spelen).

De lestijden worden dan:

Maandag: 8.30-14.15

Dinsdag: 8.30-14.15

Woensdag: 8.30-12.30

Donderdag: 8.30-14.15

Vrijdag: 8.30-14.15

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven