Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Uilennest 10 8051 HB Hattem

  • Er is ruimte voor hoofd, hart en handen
  • Wij gaan voor een procesgerichte benadering
  • Structuur en planning door de hele school
  • Gebruik maken van wat er in en buiten de klas voordoet.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Schoolvenster van de Van Heemstraschool in Hattem, een school voor Christelijk Daltononderwijs. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Op dit moment is er een deel van de gegevens ingevuld. Mocht u meer informatie wensen over onze school, dan nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Christelijke identiteit
  • Daltonschool
  • Kanjerschool
  • IPC-school
  • Samen leren, samen groeien!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerling populatie komt overeen met het landelijk gemiddelde.

Vergeleken met andere scholen hebben we kleinere klassen. Dat is een bewuste keuze omdat we geloven dat er zo per leerling meer aandacht gegeven kan worden. Zo hebben we 169 leerlingen verdeeld over 8 groepen waarvan 1 combinatiegroep 4/5. We zien een toename in leerlingenaanmelding in de onderbouw. Daarvoor kiezen we in de tweede helft van het schooljaar voor een instroomgroep.  


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
164
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen wij overgaan op een continurooster. Leerkrachten eten met de leerlingen in de groep. Daarnaast hebben de kinderen 15 minuten ochtendpauze en 30 minuten middagpauze (onder toezicht buiten spelen, bij slecht weer binnen spelen).

De lestijden worden dan:

Maandag: 8.30-14.15

Dinsdag: 8.30-14.15

Woensdag: 8.30-12.30

Donderdag: 8.30-14.15

Vrijdag: 8.30-14.15

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven