Protestants Christelijke Basisschool Van Heemstraschool

Uilennest 10 8051 HB Hattem

  • Er is ruimte voor hoofd, hart en handen
  • Wij gaan voor een procesgerichte benadering
  • Structuur en planning door de hele school
  • Gebruik maken van wat er in en buiten de klas voordoet.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van het schooljaar 2021-2022 is afgenomen in maart 2022 in de groepen 6,7 en 8. Vergeleken met het jaar hiervoor zien we een stijging van het totale rapportcijfer naar een 8.4!  We zien dat de kinderen het onderlinge welbevinden waarderen met gemiddeld een 7.7.

Over de leerkrachten zijn de leerlingen nog meer tevreden met cijfers boven de 8.5. Als team denken we goed in beeld te hebben welke leerlingen zo nu en dan als minder goed ervaren. Met deze leerlingen worden gesprekken gevoerd om te leren dat ze dit mogen blijven aangeven om het positief te veranderen.

Wij zijn hierop alert en proberen elke situatie adequaat op te lossen. Hierin is sprake van een goede interne samenwerking en gedeelde aanpak. Ook is er indien nodig snel overleg met externen.

Het past bij onze school om het welbevinden op een juiste manier te monitoren en adequaat aandacht te geven. Deze gegevens sterkt ons in het besef dat we de goede dingen doen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Met een ruime 7.6 geven ouders aan dat zij tevreden zijn over de manier waarop de Van Heemstraschool kwaliteit van onderwijs biedt. De laagste score in de enquête van 6,8 gaat over het bieden van uitdagend onderwijs. Sinds een jaar hebben we wekelijks een zogeheten Archimedes klas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Afgelopen schooljaar waren dat leerlingen uit de groepen 5 en 6. Komend schooljaar 2023-2024 breiden we dat uit door ook voor leerlingen uit de groepen 3 en 4 deze lessen aan te bieden.

Ouders geven aan dat hun kinderen met plezier naar school zijn en zich velig voelen. Beide gewaardeerd met een 8.5!

 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven