KBs De Notenbalk

Hendriklaan 9 3481 VR Harmelen

  • Sinds januari 2016 mogen we gebruik maken van dit prachtige gebouw dat aan alle eisen van duurzaamheid voldoet.
  • De in Harmelen opgegroeide kunstenaar Willem Lenssinck ontwierp dit beeld voor onze school. zie www.willemlenssinck.com voor zijn oeuvre.
  • Voor de school ligt een prachtig Romeins schip, een speeltoestel waarop alle kinderen van het dorp kunnen spelen.
  • De kinderen uit groep 5 aan het tuinieren in de schooltuin.
  • Creativiteit, uitdagen, samenwerken, enthousiasme, respect en reflectie

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De jaarlijkse tevredenheidspeiling is ingevuld door alle leerlingen van groep 6 t/m 8 en als bijlage bijgevoegd.

Punten die actie/verbetering vragen zijn opgenomen in het jaarplan van 2023-2024 en besproken met de Medezeggenschapsraad. 

Leerlingen van groep 6 t/m 8 geven De Notenbalk een 8.1 als gemiddeld rapportcijfer. 

Kinderen zijn tevreden met wat zij leren op school (8,4) en vinden dat hun juf of meester hen goed helpt als dit nodig is (8,9). 

Hier zijn we trots op!

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks meten wij onze oudertevredenheid met behulp van een vragenlijst. Dit geeft ons als school informatie over onze communicatie, ouderbetrokkenheid en geeft ons nieuwe inzichten bij onze analyses van de school. 

Op de oudertevredenheidsmeting van 22-23 scoort De Notenbalk gemiddeld op oudertevredenheid een 7,8. Ouders geven ook een 7,8 voor wat hun kind leert op school en een 8,1 voor het contact met medewerkers van de school. Ouders gaven een 6,9 voor de informatie die ouders krijgen over hun kind. Omdat wij met onze andere scores rond de 7 á 8 zitten hebben wij dit als verbeterpunt opgenomen in ons schoolplan. 

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven