KBs De Notenbalk

Hendriklaan 9 3481 VR Harmelen

 • Sinds januari 2016 mogen we gebruik maken van dit prachtige gebouw dat aan alle eisen van duurzaamheid voldoet.
 • De in Harmelen opgegroeide kunstenaar Willem Lenssinck ontwierp dit beeld voor onze school. zie www.willemlenssinck.com voor zijn oeuvre.
 • Voor de school ligt een prachtig Romeins schip, een speeltoestel waarop alle kinderen van het dorp kunnen spelen.
 • De kinderen uit groep 5 aan het tuinieren in de schooltuin.
 • Creativiteit, uitdagen, samenwerken, enthousiasme, respect en reflectie

In het kort

Toelichting van de school

De Notenbalk is een school waar iedereen zich betrokken, gezien en gehoord voelt. 

Wij bieden een inspirerende leer- en speelomgeving. Wij geven talenten van kinderen de ruimte en bereiden ze voor op hun toekomst. We werken hier samen, nemen verantwoordelijkheid, hebben plezier en gedragen ons respectvol naar elkaar. We bouwen aan zelfvertrouwen en waarderen ieders eigenheid en ontwikkeling. 

Ons schoolteam werkt en leert met elkaar. We zijn uitstekend opgeleid, zijn bereid om kritisch naar onszelf te kijken en blijven investeren in scholing en ontwikkeling. Hierdoor bieden wij onderwijs met meerwaarde en betekenis. 

Wij geloven in de kracht van school en ouders samen. Goed en regelmatig contact en een open communicatie vinden wij belangrijk.

Een fijne sfeer, boeiend onderwijs, bevlogen leerkrachten en betrokken leerlingen en ouders…daar staat de Notenbalk voor!

Wij heten u van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitdagen
 • Enthousiasme
 • Samenwerken
 • Creativiteit
 • Respect en Reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De verdeling van uren is op de Notenbalk volgens het vijf gelijke dagen model wat betekent dat de kinderen jaarlijks 940 lesuren hebben.

Waarom vijf gelijke dagen.

 • De schooldag bestaat niet meer uit twee onderdelen met een tussenstuk, maar de schooldag vormt een geheel. Hierdoor is rust in de dagindeling.?
 • ?Pedagogische lijn van de school loopt door gedurende het overblijven.
 • Samen overblijven bevordert het gemeenschapsgevoel. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling vinden we het van belang dat kinderen zich veilig voelen. Ook is het van belang dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor anderen. Belangrijke vaardigheden vinden we samenwerking en conflicthantering. In de klassen wordt hier middels gesprekken, verhalen, drama e.d. aandacht aan besteed. Er hangt in de klassen ook een stappenplan over het uitpraten van conflicten. Met de methode de Vreedzame school, vanuit goede observaties en de vragenlijsten van Zien gaan de leerkrachten onderwerpen aan de orde stellen die nodig zijn om het groepsklimaat optimaal te houden. Vervolgens kunnen de leerkrachten activiteiten organiseren die tot doel hebben bepaalde deelvaardigheden op sociaal emotioneel gebied te bevorderen. 

Terug naar boven