Basisschool de Horizon

Hendriklaan 3 3481 VR Harmelen

  • Elke klas heeft een instructietafel waar kinderen extra begeleiding en instructie van de leerkracht kunnen krijgen.
  • Iedereen telt mee en we zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en gezellige school. Daar staat KiVa voor!
  • Met Faqta werken we thematisch aan wereldoriëntatie. Kinderen komen in aanraking met techniek in combinatie met de 21st century skills.
  • De klassen zijn optimaal ingericht zodat ieder kind kan leren en werken op een manier die passend is.
  • Sinds januari 2016 zitten we in een nieuw en duurzaam gebouw. Het heeft extra brede gangen voor diverse activiteiten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool de Horizon!!

Een leuke, kleinschalige en goede basisschool voor uw kind. Op de Horizon gaan we respectvol met elkaar om en hebben we aandacht voor elkaar, zodat ieder kind kan stralen. Kinderen ontdekken bij ons op een vernieuwende manier wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen en krijgen volop de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. 

De leerkrachten helpen en begeleiden alle kinderen door de jaren heen. Een goede samenwerking met ouders vinden we daarin heel belangrijk. Samen dragen we de verantwoordelijkheid om het kind goed te laten ontwikkelen.

Kijk voor meer informatie op onze website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Erkende Earlybird school
  • Eigenaarschap & Samenwerking
  • Veiligheid & Betrokkenheid
  • Gezonde school
  • Eigentijds onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We zijn een kleinschalige school waardoor er een veilige en prettige sfeer is in de school. Alle kinderen kennen elkaar en spelen en leren met elkaar, ongeacht of je in dezelfde klas zit of niet. Voor vriendjes en vriendinnetjes maakt dat op deze school niets uit.

De leerkrachten hebben door de vernieuwende organisatie ruimte voor individuele aandacht. De kinderen krijgen daardoor het onderwijs en de instructie die zij nodig hebben. Alle kinderen worden gezien en gehoord en leren zich staande te houden in onze dynamische maatschappij. 

De leerjaren verschillen van grootte. De instroom is tijdens de covid19-periode een periode gestabiliseerd. Door de uitstroom van grotere bovenbouwgroepen daalt de lijn van het totaal aantal. Gezien de inschrijvingen voor de aankomende schooljaren is de stijging weer terug te zien vanaf schooljaar 2024-2025. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
64
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven