Basisschool de Horizon

Hendriklaan 3 3481 VR Harmelen

  • Elke klas heeft een instructietafel waar kinderen extra begeleiding en instructie van de leerkracht kunnen krijgen.
  • Iedereen telt mee en we zijn samen verantwoordelijk voor een fijne en gezellige school. Daar staat KiVa voor!
  • Met Faqta werken we thematisch aan wereldoriĆ«ntatie. Kinderen komen in aanraking met techniek in combinatie met de 21st century skills.
  • De klassen zijn optimaal ingericht zodat ieder kind kan leren en werken op een manier die passend is.
  • Sinds januari 2016 zitten we in een nieuw en duurzaam gebouw. Het heeft extra brede gangen voor diverse activiteiten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op de Horizon nemen we één keer in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen, ouders en teamleden. Dit onderzoek wordt gebruikt om de tevredenheid van de betrokkenen in beeld te brengen en mogelijke verbeteringen die daaruit nodig zijn, op te pakken.

Het tevredenheidsonderzoek van schooljaar 2022-2023 is afgenomen in oktober. De vragenlijst voor de leerlingen is ingevuld door groep 6 t/m 8. Van de totaal 37 leerlingen, waren er 3 afwezig tijdens de afname. Naast deze vragenlijst één keer per twee jaar, monitoren wij twee keer per jaar met de KiVa-monitor de sociale veiligheid van onze leerlingen. Hierover kunt u meer informatie lezen bij het het hoofdstuk 'Sociale veiligheid op deze school'.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Op de Horizon nemen we één keer in de twee jaar een tevredenheidsonderzoek af onder leerlingen, ouders en teamleden. Dit onderzoek wordt gebruikt om de tevredenheid van de betrokkenen in beeld te brengen en mogelijke verbeteringen die daaruit nodig zijn, op te pakken.

Het tevredenheidsonderzoek van schooljaar 2022-2023 is afgenomen in oktober. Van de totaal aantal ouders (101) is er één ouder per gezin  bevraagd. Van de 50 respondenten hebben 38 ouders de vragenlijst ingevuld. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven