De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

  • Op 1 januari 2016  mochten we dit prachtige schoolgebouw in gebruik nemen.
  • De expressievakken maken onderdeel uit van onze IPC thema's.
  • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen.
Op deze foto werken kinderen samen aan een bouwopdracht met " Vlakkies" .
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek wordt ingevuld door de leerlingen van groep 5 t/m 8.

Tevens vullen de leerlingen van groep 5-8 de vragenlijst van ZIEN in.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Deze school gebruikt een eigen vragenlijst voor het onderzoek naar de tevredenheid van ouders. De resultaten download je hier.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven