De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

  • In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met "Vroeg Engels in de basisschool" vanaf groep 1
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Onze leescoördinator houdt de schoolbibliotheek actueel
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Op De Fontein doen alle leerlingen mee met de Cito Eindtoets. Ook leerlingen met leer- en of ontwikkelingsachterstanden. Op onze school kunnen leerlingen die dat nodig hebben een eigen leerlijn volgen voor één of meerdere vakken. Dat betekent uiteraard dat een gemiddelde score van de Cito Eindtoets altijd een relatief getal is.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten zijn het vertrekpunt voor het leerstofaanbod.

In januari en juni worden de Citotoetsen gemaakt in groep 2-8. De leerkrachten maken een analyse en bespreken deze met de Intern Begeleider en de directeur.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Verwijzing naar Voortgezet onderwijs: waar zitten de leerlingen na 3 jaar V.O.?


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven