De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

 • Op 1 januari 2016 mochten we dit prachtige schoolgebouw in gebruik nemen.
 • De expressievakken maken onderdeel uit van onze IPC thema's.
 • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen.
Op deze foto werken kinderen samen aan een bouwopdracht met " Vlakkies" .
 • Schoolfoto van De Fontein
 • Schoolfoto van De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van basisschool de Fontein in Harmelen.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Toelichting:

Uw kind brengt een groot deel van de dag door binnen de muren van onze school. U wilt daarom terecht weten: “Wat vindt deze school belangrijk als het om opvoeding en onderwijs gaat? ”En natuurlijk wilt u dan ook weten hoe we dit in de dagelijkse omgang met elkaar vormgeven. Dat vertellen wij u graag! 

Kort samengevat zijn onze sterke punten:

wij bieden rust en structuur

wij hebben een goede zorgstructuur

wij werken vanuit onze prot. chr. identiteit

wij bieden een veilige leer- en leefomgevingwij hebben goede opbrengsten (rekening houdend met de capaciteit van de leerling)

wij werken met deskundige leerkrachten

wij bieden sinds 2013-2014 Engels aan vanaf groep 1

wij hebben sinds 2014-2015 een plusklas genaamd “ de Verrekijker”

wij zijn sinds 2017-2018 een IPC school

wij hebben op 30 januari 2018 het predikaat GOED ontvangen van de onderwijsinspectie 

wij hebben op 8 april 2022 een Audit gehad: we scoorden op 9 van de 10 indicatoren een GOED

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Verbinding
 • Ontwikkeling
 • Verantwoordelijkheid
 • Deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft 9 groepen, waarvan 2 kleutergroepen.

Het deelnamepercentage De Fontein in Harmelen is 34,5%.

Wij vinden het vanzelfsprekend dat in elke groep en in elke les sprake is van differentiatie. Zowel in de instructiefase als in de verwerkingsfase.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij een Plusklas " de Verrekijker".

Op Stichtingsniveau hebben wij de "Day a Weekschool", waar hoogbegaafde leerlingen 1x per week naar toe gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Harmelen zijn een aantal organisaties die de voor- en naschoolse opvang regelen

Ballies

KMN Kind & Ko

De Heldenopvang

Moeder De Gans

Een aantal keren per jaar wordt er een aanbod naschoolse activiteiten gedaan door de Brede school Woerden.

Ouders worden hierover per email geïnformeerd en kunnen hun kind daarvoor inschrijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en onze medewerkers creëren.

Dit betreft zowel de fysieke , als de sociale veiligheid.

Op SPCO-niveau is " de gedragscode"  vastgesteld, waarbij ook aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag.

Op dit moment zijn er op SPCO-niveau 3 vertrouwenspersonen aangesteld.

Op schoolniveau hebben we een interne vertrouwenspersoon.

Terug naar boven