De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

 • Op 1 januari 2016 mochten we dit prachtige schoolgebouw in gebruik nemen.
 • De expressievakken maken onderdeel uit van onze IPC thema's.
 • Samenwerken is een belangrijke vaardigheid voor kinderen.
Op deze foto werken kinderen samen aan een bouwopdracht met " Vlakkies" .
 • Schoolfoto van De Fontein
 • Schoolfoto van De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van basisschool de Fontein in Harmelen.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Fontein is een open christelijke basisschool waar alle leerlingen welkom zijn.

Op De Fontein werken we vanuit onze onze kernwaarden. Op deze waarden mag u ons aanspreken.

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Verbinding

Ontwikkeling

Deskundigheid

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Veiligheid
 • Verbinding
 • Ontwikkeling
 • Verantwoordelijkheid
 • Deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school start in augustus met 7 groepen. Vanaf 1 december starten we met een tweede kleutergroep. 

Wij vinden het vanzelfsprekend dat in elke groep en in elke les sprake is van differentiatie. Zowel in de instructiefase als in de verwerkingsfase.

Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, hebben wij een Plusklas " de Verrekijker".

Op Stichtingsniveau hebben wij de "Day a Weekschool", waar hoogbegaafde leerlingen 1x per week naar toe gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
175
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Harmelen zijn een aantal organisaties die de voor- en naschoolse opvang regelen

Ballies

KMN Kind & Ko

De Heldenopvang

Moeder De Gans

Een aantal keren per jaar wordt er een aanbod naschoolse activiteiten gedaan door de Brede school Woerden.

Ouders worden hierover per email geïnformeerd en kunnen hun kind daarvoor inschrijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen een zo veilig mogelijke omgeving voor onze leerlingen en onze medewerkers creëren.

Dit betreft zowel de fysieke , als de sociale veiligheid.

Op SPCO-niveau is " de gedragscode"  vastgesteld, waarbij ook aandacht is voor grensoverschrijdend gedrag.

Op dit moment zijn er op SPCO-niveau 3 vertrouwenspersonen aangesteld.

Op schoolniveau hebben we een interne vertrouwenspersoon.

Terug naar boven