De Fontein

Hendriklaan 5 3481 VR Harmelen

  • In schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met "Vroeg Engels in de basisschool" vanaf groep 1
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Onze leescoördinator houdt de schoolbibliotheek actueel
  • Schoolfoto van De Fontein
  • Schoolfoto van De Fontein

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in het SchoolVenster van basisschool de Fontein in Harmelen.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Fontein is een open christelijke school waar leren en plezier samen gaan. Op onze website www.defonteinharmelen.nl vindt u meer over onze school en kunt u lezen waar we voor staan en wat we te bieden hebben.

De Fontein hoort bij Stichting Het Groene Hart in Woerden. Het motto van de Stichting: "Dynamisch in betrouwbaar onderwijs".

Dat proberen wij als SPCO-school waar te maken.

In januari 2018 ontvingen wij het predikaat GOED van de onderwijsinspectie.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Ontwikkeling
  • Verantwoordelijkheid
  • Deskundigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben 10 groepen, waarvan 3 kleutergroepen.

Het deelnamepercentage De Fontein in Harmelen is 34,5%.

Voor de " meerbegaafde leerlingen" hebben wij een Plusklas.

Op Stichtingsniveau hebben wij de "Day a Weekschool", waar hoogbegaafde leerlingen 1x per week naar toe gaan.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
200
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In Harmelen zijn een drietal organisaties die de voor- en naschoolse opvang regelen

Ballies

KMN Kind & Ko

Moeder De Gans

Een aantal keren per jaar wordt er een aanbod naschoolse activiteiten gedaan.

Ouders worden hierover per email geïnformeerd en kunnen hun kind daarvoor inschrijven.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven