OBS Beatrixschool

Hulstweg 8 7217 SZ Harfsen

  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij de informatie over de Beatrixschool in Harfsen!

We hopen u via deze website voldoende inzicht te geven in de resultaten van onze school en waar onze school voor staat. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Mocht u benieuwd zijn naar meer informatie of heeft u specifieke vragen aan ons, schroom niet en neem gerust contact met ons op! De Beatrixschool in Harfsen: Een moderne school in een landelijke omgeving!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • open en transparant
  • prikkelend
  • veiligheid en respect
  • zorg en kwaliteit
  • samenwerken en zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In Harfsen hebben we langdurig te maken gehad met een krimp van het aantal leerlingen. Er is inmiddels sprake van nieuwe woningbouw in het dorp, waardoor de verwachting is dat we de komende jaren zullen groeien naar ca. 100 leerlingen. Bijna alle leerlingen uit Harfsen gaan bij ons naar school.
Maar de school staat tevens open voor kinderen uit een wijdere omtrek.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De betreffende documenten rondom schoolklimaat en veiligheid zijn alle op school aanwezig. Aangezien deze documenten ook persoonlijke gegevens bevatten zijn zij niet op deze pagina zichtbaar. Uiteraard zijn zij wel op de Beatrixschool in te zien.

Terug naar boven