OBS Beatrixschool

Hulstweg 8 7217 SZ Harfsen

  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool
  • Schoolfoto van OBS Beatrixschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een mooie score van 7,8 (gemiddelde leerlingentevredenheid) en een 7,5 als algemeen rapportcijfer. Zowel op het ‘met plezier naar school gaan’ als ons ‘onderwijsaanbod’ scoren we goed. Het meest trots zijn we op het cijfer voor het helpen van de juf of meester in de klas, een 8,5! Dit past volledig bij ons motto dat je op de Beatrixschool leert op een manier die bij het kind past en dat we samen kijken naar wat een kind nodig heeft om goed te kunnen leren.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn tevreden met het oudertevredenheidscijfer met een gemiddelde tevredenheid van een 7,6 en een algemeen rapportcijfer 7,7. De onderdelen ‘met plezier naar school gaan’ en ‘veiligheid op school’ worden het hoogst gescoord met resp. een 8,3 en een 8,2. Voor ons zijn dit ook de meest belangrijke items. Als kinderen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen, komen zij het beste tot leren.

Met het laagst gescoorde item ‘voldoende uitdaging en maximale ontwikkeling’ (cijfer 6,7) in 2021 zijn we in het schooljaar 2022-2023 aan de slag gegaan door een onderwijsaanbod met verbreding en verdieping voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit heeft in 2023 geresulteerd in een waarderingscijfer van een 7,3. 

De informatieverstrekking over de individuele ontwikkeling van de leerling heeft onze aandacht. (6,8) We nemen ouders de komende periode nog meer mee in het lezen en interpreteren van het portfolio.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven