Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

  • Adaptief onderwijs met behulp van chromebooks. Tevens een mooi voorbeeld van 21st centuryskills
  • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
  • We leren kinderen hun talenten ontwikkelen. Dammen leert hen samenwerken, omgaan met winst en verlies, vooruitkijken en plannen.
  • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van onze eindtoets zijn de afgelopen jaren steeds op of boven het landelijk gemiddelde geweest. In het schooljaar 2019-2020 is de landelijke eindtoets niet afgenomen, vanwege de eerste lockdown van alle scholen ten gevolge van de covid-19 pandemie. Dit schooljaar is de eindtoets wel gemaakt en scoren we boven het landelijk gemiddelde. We zijn er trots op dat de leerlingen en leerkrachten, ondanks een tweede lockdown, toch op een goede manier het onderwijs hebben kunnen vormgeven ten tijde van het thuisonderwijs. 

De leerlingen hebben overal het algemeen gescoord volgens de verwachting. Punt van aandacht zijn de leerlingen die relatief goed zouden moeten scoren. Zij laten niet altijd zien wat zij kunnen of vertonen een stagnerende score. In de schoolrapportage van dit schooljaar hebben wij geanalyseerd dat we waakzaam moeten zijn of elke leerling groei doormaakt volgens verwachting (dit doen we door middel van groepsbesprekingen en toetsanalyses) en dat we met name bij een aantal leerlingen meer moeten inzetten op het leren leren (hieraan geven we vorm in de expeditiegroep en in de plusklas). 

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Gemiddeld genomen adviseren we de leerlingen zodanig dat ze een plek vinden die past bij het advies dat wij hen gaven. Toch zien we dat we soms wat te voorzichtig hebben ingezet als we dit afzetten tegen vergelijkbare scholen. In het schooljaar 2020-2021 hebben we mede daarom 'kansrijk' geadviseerd, mede omdat er door de twee lockdowns wellicht een iets vertekend beeld is ontstaan van de mogelijkheden van de leerlingen. Dat betekent concreet dat een advies vmbo-t/havo eerder richting havo zal worden geadviseerd. De meeste leerlingen zitten na 3 jaar nog op de plek die we hen geadviseerd hebben. 

Op fundamenteel niveau (85% van alle leerlingen in Nederland moet fundamenteel niveau 1F halen) zitten we met 96,2% hier ver boven. Het  streefniveau (2F voor taal, 1S voor rekenen) wordt door 64,6% gehaald. Dit laatste percentage is iets hoger dan vergelijkbare scholen. Waar resultaten op individueel lager waren, paste dit bij de ingeschatte capaciteit van de desbetreffende leerling. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven