Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

  • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
  • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen. We lezen veel en vaak!
  • Elk kind is uniek en heeft talenten. Het maakt niet uit of je een reken- of een tekentalent hebt (of beiden)!
  • We leren op school om te gaan met elkaar en elkaar te vertrouwen. Dit doen we met de oefeningen van de Kanjertraining.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Er is het afgelopen jaar een peiling gedaan over de tevredenheid van leerlingen. Daarna zijn we in gesprek gegaan met de leerlingen, om te horen welke concrete interventies hen meer tevreden zouden maken. Een aantal van deze interventies zijn inmiddels doorgevoerd. 

Ook hebben de leerlingen van groep 6 tot en met 8 een vragenlijst sociale veiligheid ingevuld. Hoewel we met het gemiddelde cijfer tevreden zijn, zijn er duidelijke verbeterpunten. Er zijn opnieuw afspraken gemaakt over o.a. het omgaan met andersmans spullen. De kernwaarden van de school (veiligheid, verantwoordelijkheid en respect) zijn door middel van posters gevisualiseerd in de gang. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Gedurende het afgelopen jaar heeft er geen oudertevredenheidspeiling plaatsgevonden. De peiling in de bijlage is van 2021-2022. Met name het stukje geïnformeerd worden over hun kind scoorde onvoldoende en dat hebben we opgepakt en ook komend schooljaar als belangrijk actiepunt staan. We hebben ook de manier van werken aan ouders toegelicht (zorgstructuur). 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven