Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

  • Adaptief onderwijs met behulp van chromebooks. Tevens een mooi voorbeeld van 21st centuryskills
  • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
  • We leren kinderen hun talenten ontwikkelen. Dammen leert hen samenwerken, omgaan met winst en verlies, vooruitkijken en plannen.
  • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer is een christelijke basisschool waar we werken volgens de principes van "Deep learning". Hierbij leggen we de nadruk op de talenten van onze leerlingen en laten we die verder ontwikkelen. We vinden onze drie kernwaarden 'respect', 'veiligheid' en 'verantwoordelijkheid' een basis om tot leren te komen. Daarnaast creëren we meer betrokkenheid door op school te investeren in de 6 C's van Deep Learning, waaraan we zelf een zevende C hebben toegevoegd. De zeven C's zijn: Christianity, Communication, Creativity, Critical Thinking, Collaboration, Citizenship en Character. Zeven Engelse termen die met een C beginnen. In het Nederlands vertaald proberen wij richting te geven aan onze christelijke identiteit, aan communicatie, aan creativiteit, aan kritisch denken, aan samenwerken, aan burgerschap en aan karakterontwikkeling. Zo helpen wij kinderen om te kunnen omgaan met alles wat onze snel veranderende en gedigitaliseerde maatschappij, zowel lokaal als globaal, van hen vraagt!

CBS De Wegwijzer heeft een team dat daarbij voortdurend zorgt voor de vier basiselementen van het Deep-learningconcept.

Het bieden van hoogwaardige:

  • leer-en partnergemeenschappen
  • leeromgevingen
  • digitale middelen / technologie
  • pedagogische aanpakken


Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste kinderen zijn afkomstig uit de wijk Slingerbos in Harderwijk. Op dit moment worden daar veel huizen gekocht door jonge gezinnen en dit heeft een positieve uitwerking op het leerlingenaantal. Ook uit aanpalende wijken (Stadsweiden en het gebied rond de Middenlaan, Stationslaan en Badweg) komen leerlingen. Er is de afgelopen jaren geïnvesteerd in zowel het team, als in het gebouw en het ontwikkelen van een visie. Het aantal aanmeldingen in de onderbouw laat zien dat er weer meer kinderen worden aangemeld. We zien daarom met vertrouwen uit naar de toekomst!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
176
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven