Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

  • De school is goed onderhouden. In de onderbouw is er ruimte voor spelend leren
  • De basis op orde: kinderen leren lezen en een ruim aanbod in de schoolbibliotheek bevordert het lezen. We lezen veel en vaak!
  • Elk kind is uniek en heeft talenten. Het maakt niet uit of je een reken- of een tekentalent hebt (of beiden)!
  • We leren op school om te gaan met elkaar en elkaar te vertrouwen. Dit doen we met de oefeningen van de Kanjertraining.

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer (www.cbsdewegwijzerhw.nl) is een christelijke basisschool die bekend staat vanwege het goede onderwijs. Dit goede onderwijs willen we behouden (de basis op orde), maar tevens ook toekomstbestendig maken. Daarom willen we de principes van "Deep learning" steeds verder ontwikkelen. Zo helpen wij kinderen om te kunnen omgaan met alles wat onze snel veranderende en gedigitaliseerde maatschappij, zowel lokaal als globaal, van hen vraagt!  Hierbij leggen we de nadruk op de talenten van onze leerlingen en laten we die verder groeien. We vinden onze drie kernwaarden 'respect', 'veiligheid' en 'verantwoordelijkheid' een basis om tot leren te komen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerking met de omgeving
  • Lerend en in ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De meeste kinderen zijn afkomstig uit de wijk Slingerbos in Harderwijk, maar ook uit aanpalende wijken komen de leerlingen (Stadsweiden en het gebied rond de Middenlaan, Stationslaan en Badweg). Gezien de aanmeldingen in de onderbouw en verjonging in de wijk Slingerbos, zien we de komende jaren een stijgende trend in het leerlingenaantal tegemoet. We kijken met vertrouwen uit naar de toekomst! 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
162
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven