Basisschool de Wegwijzer

Kennedylaan 1 3844 BA Harderwijk

  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer
  • Schoolfoto van Basisschool de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer is een christelijke basisschool waar we werken volgens de principes van "Deep learning". Hierbij leggen we de nadruk op de talenten van onze leerlingen en laten we die verder ontwikkelen. We creëren meer betrokkenheid door op school te investeren in 6 thema's (zie de Kernwaarden). Zo helpen wij kinderen om te kunnen omgaan met alles wat onze snel veranderende en gedigitaliseerde maatschappij, zowel lokaal als globaal, van hen vraagt!

CBS De Wegwijzer heeft een team dat daarbij voortdurend zorgt voor de 4 basiselementen van het Deep-learningconcept.

Het bieden van hoogwaardige:

  • leer-en partnergemeenschappen
  • leeromgevingen
  • digitale middelen / technologie
  • pedagogische aanpakken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven