Christelijke basisschool Het Baken

Vollenhovemeen 29 3844 NC Harderwijk

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

CBS Het Baken scoort als school een 3,51. Daarmee scoort de school goed. De respons op de Vragenlijst was 93%: 57 van de 61 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten.

De leerlingen geven onze school een 8,5. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders geven ons in de tevredenheidspeiling van maart 2022 een 8. Het is ook een goede weergave van wat de ouders in de vragenlijst hebben ingevuld. Mooi om te zien dat onze visie, de kenmerken van onze school en het gekoppelde gedrag ook door ouders zo ervaren worden. Op pedagogisch handelen scoren we goed. Er is veel aandacht voor in Kanjerlessen en met het gebruik van het SMILEY-systeem. Er is rust in school en duidelijke structuur. Dit is zichtbaar, merkbaar en voelbaar ook voor ouders. Hier zijn wij trots op! De sociale veiligheid score is met ruim voldoende in overeenstemming met de score van de leerlingen zelf op de veiligheidslijst. De leerlingen geven ons een 8,5 en een goed. In de school is rust merkbaar, er zijn duidelijke regels. Leerlingen worden hier zowel positief als negatief op aangesproken. De teamleden voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen op school. Belangrijk om in een ouderklankbordgroep verduidelijking te vragen voor De school treedt goed op als er problemen zijn tussen kinderen. Dit is ook iets wat leerlingen zelf met name in groep 5/6 aangeven. Het kan te maken hebben met dat wij leerlingen willen leren om ook zelf ruzies op te lossen i.p.v. dat de leerkracht dit doet. Ontwikkelpunt: Wij willen graag samenwerken met ouders en gebruik maken van hun talenten, zo staat in onze visie beschreven. Bij de lessen BLINK (geïntegreerde methode wereldoriëntatie) hadden we dit meer in willen zetten in workshops of 'spreekbeurten' van ouders. Dit is door corona onvoldoende gelukt. In de periode van maart tot zomervakantie 2022 zijn er diverse manieren waarop wij dit met ouders gaan vormgeven. Volgend schooljaar willen wij in samenwerking met de MR een ouderklankbordgroep opzetten. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven