Christelijke basisschool Het Baken

Vollenhovemeen 29 3844 NC Harderwijk

  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken
  • Schoolfoto van Christelijke basisschool Het Baken

In het kort

Toelichting van de school

In een veilige omgeving komen kinderen bij ons op school tot ontwikkeling en leren. Kinderen leren om zichzelf, de ander en de omgeving lief te hebben en te waarderen. Zij weten zich gezien en gekend bij ons op school. Wij organiseren ons onderwijs passend bij het niveau en de zone van naaste ontwikkeling van onze kinderen. Kinderen tonen een onderzoekende houding en werken samen. Kinderen durven te experimenteren en fouten te maken omdat dit hoort bij actief (nieuw) leren. Zo leren wij kinderen leven! 

Kijk op onze website www.cbshetbaken.nl voor meer informatie.

U bent van harte welkom om de sfeer te proeven bij ons op school! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Samenwerkend leren
  • Spelend en onderzoeken leren
  • Durven experimenteren
  • Ouders actief betrekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In onze onderbouw zien wij een toename van het leerlingaantal. De school groeit. In februari 2023 was ons leerlingenaantal 166. Groei is mooi, maar wel met behoud van kwaliteit. Dit proces houden wij dan ook nauwlettend in de gaten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
166
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven