CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk

  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Jaarlijks nemen wij een tevredenheidspeiling af bij onze leerlingen. Aan leerlingen wordt gevraagd hoe zij de school ervaren.

Bij ouders doen we dat eens in de twee jaar. Wat vinden zij (leerlingen en ouders) belangrijk voor CBS De Bron? 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en beloven dat wij hard werken om dit waar te maken. Het is goed om na te gaan of we onze beloftes waar maken. We willen dit graag goed in de gaten houden en nemen daarom elk jaar een 'tevredenheidspeiling' af. Leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 vullen deze vragenlijsten anoniem in. Door de analyse van de vragen krijgen wij een goed beeld van hoe de kinderen het naar school gaan op CBS de Bron ervaren. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouderenquête

Op onze school zijn we continu met ouders en verzorgers in gesprek over wat het beste voor een leerling is. We doen dit tijdens de spreekweek en 10-minutengesprekken. We rapporteren regelmatig over de vorderingen en het welzijn en we luisteren goed naar wat er leeft en speelt. Als school zijn we ook voortdurend bezig met het meten van onze kwaliteit en maken op basis hiervan plannen of stellen plannen bij. Door deze kwaliteitszorg  zijn we in staat om ons te verbeteren en te ontwikkelen.


We hebben een systematiek om regelmatig onze kwaliteit te meten. Dat doen we n.a.v. analyses van de opbrengsten maar we bevragen ook ouders, leerkrachten en leerlingen. Eén van deze manieren is een oudertevredenheidspeiling.  De uitslag van deze tevredenheidspeiling gebruiken wij om de kwaliteitszorg te verbeteren en te verhogen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven