CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk

 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van ScholenopdeKaart / CBS De Bron Harderwijk.
Misschien kent u de school al, misschien leest u voor het eerst over CBS De Bron. In alle gevallen hopen we dat u merkt dat CBS De Bron niet zomaar een school is. Met ons motto ‘een school met meerwaarde’ willen we delen wat voor soort school we zijn. We willen iets zichtbaar maken van de betekenis die de God van de Bijbel in ons leven heeft. In het onderwijs, in de activiteiten, bij de leerlingen, medewerkers en de school. Kortom, meerwaarde op alle fronten.   

We werken met een enthousiast team om uw kind(eren) goed onderwijs te geven. Wij geloven dat een kind zich veilig moet voelen om zich goed te kunnen ontwikkelen. We besteden daarom veel tijd aan de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind(eren). De ontwikkeling qua kennis van uw kind(eren) stimuleren we door gebruik te maken van nieuwe, aansprekende methodes en materialen. Lees verder op onze schoolpagina of op onze eigen website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Identiteit
 • Vertrouwen
 • Kwaliteit
 • Een school met meerwaarde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal schommelt elk jaar tussen de 380 en 400 leerlingen.

De groepen zijn verdeeld in drie bouwen:

 • De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw
 • De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw
 • De groepen 6, 7 en 8 vormen de bovenbouw

In de afgelopen jaren heeft de school een stabiel beeld laten zien voor wat betreft de groei. Er wordt les gegeven in 15 groepen, waar regelmatig een instroomgroep aan toegevoegd wordt halverwege het jaar. Dit is afhankelijk van de aanmeldingen. Van deze 15 groepen is er 1 combinatiegroep actief. Er wordt adaptief onderwijs gegeven. In ons onderwijs sluiten we aan bij de talenten van de leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
394
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven