CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk

  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
  • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom op de site van ScholenopdeKaart / CBS De Bron Harderwijk.

Onze school is een Christelijke school voor primair onderwijs en maakt deel uit van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden. Als school willen we daadwerkelijk invulling geven aan het onderwijzen én leerlingen uitrusten met bagage voor hun verdere leven. Die bagage bestaat niet alleen uit kennis. Normen en waarden zoals die ons in de bijbel geleerd worden, vormen een leidraad door ons onderwijs. Kinderen mogen leren dat ze uniek zijn en dat ze mogen zijn wie ze zijn. We willen een school zijn waar kinderen in een warme, veilige sfeer mogen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en waar ze een houding mogen ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. De pijlers van onze vereniging; Identiteit, vertrouwen en kwaliteit komen tot uiting op CBS de Bron. Een school waar kinderen en leerkrachten respect en waardering hebben voor elkaar en voor hun omgeving. Het leren op onze school is een wordingsproces, een proces waarbij het leren niet een doel op zich is, maar een groeiproces naar autonomie (Ons schoolconcept BAS (Bouwen Aan een Adaptieve School). Op deze site van ScholenopdeKaart kunt u nader kennismaken met onze school, het aantal leerlingen vinden, het profiel van de school inzien, de onderwijs tijden, het school ondersteuningsprofiel en nog veel meer..........                                                                                                                 Lees verder op onze schoolpagina.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Identiteit
  • Vertrouwen
  • Kwaliteit
  • Een school met meerwaarde

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal schommelt elk jaar tussen de 370 en 400. De leerlingen zijn verdeeld in drie bouwen. De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw (4 en 5 jaar). De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw (6 t/m 9 jaar). De groepen 6, 7 en 8 vormen de bovenbouw (10 t/m 12 jaar). In de afgelopen jaren heeft de school een stabiel beeld laten zien voor wat betreft de groei. Er wordt les gegeven in 15 groepen. Van deze 15 groepen is er 1 combinatiegroep actief. Er wordt adaptief onderwijs gegeven volgens het BAS+ concept (Bouwen aan een Adaptieve School). In ons onderwijs sluiten we aan bij de talenten van de leerling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
385
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Stichting Prokino, die bij ons op school de buiten schoolse opvangt regelt, is een landelijke organisatie die kinderopvang, peuterspeelzalen, gastouderopvang, jeugdhulp, gezins- en individuele begeleiding en trainingen aanbiedt. Als maatschappelijke en professionele stichting zonder winstoogmerk zet Prokino zich breed in voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. Een belangrijk uitgangspunt van Prokino is dat werken met en voor kinderen mensenwerk is, waar deskundige medewerkers zich met hart en ziel voor inzetten. Deze inzet is de basis voor de professionaliteit en goede kwaliteit van dienstverlening die zij ook op onze school uitdragen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven