CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk

 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)
 • Schoolfoto van CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitslag van de CITO eindtoets 2020-2021 viel ons tegen. Wij hebben fors lager gescoord dan eerdere jaren. Dit heeft verschillende oorzaken:

 • afstandsonderwijs ten tijde van de lockdown heeft voor een groot aantal kinderen minder goed gewerkt dan live onderwijs. Er was minder inoefentijd
 • de RT en andere extra hulp was minder effectief te geven tijdens de lock-down
 •  in verhouding zaten er veel leerlingen met een OPP in de groep 8 van 2020-2021. Deze leerlingen hebben de gestelde doelen niet behaald

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Er worden voor bijna alle vakgebieden tussentijdse methode toetsen afgenomen. De resultaten van deze toetsen kunnen ouders zelf terugzien in het Ouderportaal.

Daarnaast is er altijd ruimte om met de leerkracht in gesprek te gaan over de vorderingen van de leerling. Niet alleen gericht op resultaat maar ook op proces.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wat ons betreft: wij vinden dat je de hoogte van een CITO-uitslag, of het percentage VWO leerlingen dat je “aflevert”, niet direct kunt linken aan de kwaliteit van een school. Daar komt wel iets meer bij kijken. Uiteindelijk gaat het ons er om dat wij een leerling kunnen plaatsen op de school die bij hem of haar past. Of dat nou VMBO of VWO is, dat is eigenlijk van minder belang. Als het kind zich er prettig voelt, komt dat het leren ten goede. De uitslag van de eindtoets is voor ons, naast het leerlingvolgsysteem, rapport en het totale beeld van het kind, een middel om tot een goed advies te komen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt o.a. de basis van ons onderwijs. Wij benaderen onze leerlingen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs) behoefte. Leerlingen ontwikkelen goed in een sociale gemeenschap.

(Zelf)vertrouwen, zelfstandigheid en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen. De leerkrachten laten in hun gedrag plezier, naastenliefde, humor en respect zien. Ons schoolklimaat wordt in kaart gebracht middels het LeerlingVolgSysteem (LVS), ‘ZIEN’ en de methode Kwink voor sociaal emotioneel onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • (Zelf)vertrouwen
 • Zelfstandigheid
 • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven