KC De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van KC De Elzenhof

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Uit de laatste enquête blijkt uit het eindcijfer dat  de leerlingen van de Elzenhof tevreden zijn over de school.
Dit neemt niet weg dat we ons uiterste best zullen doen om dit te behouden en daar waar mogelijk te verbeteren.
We hebben een leerlingenraad waar we de mogelijkheden daartoe bespreken.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De respons op deze enquête was ruim voldoende. ( zie bijlage )

Hieruit blijkt dat onze ouders tevreden zijn.

We zullen ons uiterste best doen daar waar mogelijk verder te verbeteren.


Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven