KC De Elzenhof

Ondermaat 13 7772 JA Hardenberg

Schoolfoto van KC De Elzenhof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vensters van CBS De Elzenhof

Wij zijn een kindcentrum, in een groene woonwijk in Baalder, Hardenberg.
De Elzenhof is 1 van de 14 scholen van stichting Chrono, Hardenberg, waar samengewerkt wordt met stichting Welluswijs.
Ons kindcentrum bestaat uit een onderwijsdeel voor kinderen vanaf 4 jaar en BSO/VSO, peuterspeelzaal , vanaf schooljaar 2023/2024, dagopvang.

Met plezier en passie geeft het onderwijsteam van De Elzenhof onderwijs aan ongeveer 225 leerlingen.
Dag in dag uit spannen wij ons in om ons motto "Samen groeien met plezier" waar te maken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open
  • Betrokken
  • Duidelijk
  • Plezier
  • Eigen groei

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 feb 2023 hadden wij 216 leerlingen op onze school.

Eind schooljaar 2022-2023 was het aantal leerlingen 220. Dit is een lichte daling t.a.v. het vorige schooljaar. Schooljaar 2023-2024 verwachten wij nog een lichte daling. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Protocol fysiek ingrijpen

Het team van De Elzenhof doet er alles aan om leerlingen zo te begeleiden dat conflictsituaties voorkomen worden of hanteerbaar blijven. De teamleden kunnen niet altijd voorkomen dat, in uitzonderlijke conflictsituaties en uit oogpunt van veiligheid, fysiek ingrijpen noodzakelijk is. Fysiek ingrijpen is nooit een middel op zich. Er zijn altijd stappen aan voorafgegaan en er zullen altijd acties op volgen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.
In dit protocol hebben wij dit beschreven.

Terug naar boven