Kindcentrum de Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u het rapport lezen van de leerlingenvragenlijst die in 2018 is ingevuld door de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij monitoren de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers cyclisch. Voor het waarborgen van onze kwaliteit is de mening van onze stakeholders van belang. 

De uitslagen van de tevredenheidspeilingen worden besproken in het team, de Medezeggenschapsraad en Klankbordgroep. Het team maakt een analyse en formuleert op basis daarvan verbeter-/bespreekpunten. Deze punten nemen we mee in ons jaarplan. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven