Kindcentrum de Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Vensters van Kindcentrum de Vlinder

Wij zijn een protestants christelijke basisschool in de woonwijk Heemse, Hardenberg.

Kindcentrum de Vlinder is één van de veertien scholen van stichting Chrono Hardenberg.

Ons motto: 'Kansrijk en met plezier leren en ontwikkelen'

Vol gedrevenheid, enthousiasme en passie geven de teamleden van de Vlinder iedere schooldag vorm aan het ontdekken en ontplooien van de unieke kwaliteiten van ieder kind.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kanjerschool
  • Kwaliteit
  • Persoonlijk
  • Ouderbetrokkenheid
  • Vernieuwend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren zien wij een lichte stijging van ons leerlingenaantal.

Op basis van de meest recente prognoses van de gemeente Hardenberg is de verwachting dat ons leerlingenaantal tot 2028 rond de 200 zal liggen. Daarna zien we een lichte daling.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
206
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het digitaal veiligheidsplan is in mei 2022 geëvalueerd, in de bijlage is het plan met daarbij de actiepunten te lezen. 

Veel zaken zijn op orde, aandachtspunten nemen we mee in het jaarplan/meerjarenplan. 

Door de schoolsluiting en de gevolgen daarvan hebben we hier na de 0-meting nog geen concrete acties van uit kunnen voeren. 

Terug naar boven