C.B.S. de Vlinder

Rembrandtstraat 31 7771 XE Hardenberg

  • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
  • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
  • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
  • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder
  • Schoolfoto van C.B.S. de Vlinder

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage kunt u het rapport lezen van de leerlingenvragenlijst die in 2018 is ingevuld door de leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8.
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij monitoren de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers cyclisch. Voor het waarborgen van onze kwaliteit is de mening van onze stakeholders van belang. 

De uitslagen van de tevredenheidspeilingen worden besproken in het team, de Medezeggenschapsraad en Klankbordgroep. Het team maakt een analyse en formuleert op basis daarvan verbeter-/bespreekpunten. Deze punten nemen we mee in ons jaarplan. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven