Basisschool De Rode Schouw

Rode Schouw 87 4661 VE Halsteren

  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn super trots dat de leerlingen ons een 7,6 geven.
Samen werken wij aan een school met een prettig leef- en werkklimaat.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze ouders zijn erg tevreden over de school. Zij hebben de school een ruim voldoende beoordeling gegeven. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee.

Een aandachtspunt is informatie die ouders van school krijgen over wat er op school gebeurd. Hier gaan wij op de volgende manier aandacht aan besteden:
- Bespreken in de ouderkamer.
  Tijdens de ouderkamer gaan school en ouders om tafel om verschillende onderwerpen op schoolniveau te bespreken.
- Ouders krijgen één keer per maand een nieuwsbrief met alle informatie van de komende maand. Hierin zal het ook worden opgenomen.
- Er wordt gewerkt met Social Schools (een ouderportal).


Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven