Basisschool De Rode Schouw

Rode Schouw 87 4661 VE Halsteren

  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw
  • Schoolfoto van Basisschool De Rode Schouw

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Rode Schouw is aangesloten bij Stichting ABBO. De scholen van ABBO - opgericht door ouders - halen met toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs het meest bijzondere van uw kind naar voren. Op basisschool De Rode Schouw doen we dat door kinderen een prettig leerklimaat te bieden met een onderwijsaanbod dat is afgestemd op de kwaliteiten, talenten en hulpvraag van de leerling. We bieden passende leerarrangementen en exclusief hoogbegaafdenonderwijs.

Dit SchoolVenster geeft u inzicht in onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Wij nodigen u graag uit verder te kijken op onze website of langs te komen op onze school. U bent van harte welkom!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Open, transparant
  • Eigen (-tijds, -zinnig, -wijs)
  • Samen lerend
  • Verantwoordelijk
  • Vooruitstrevend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
119
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven