Kindcentrum De Glundering

Ringoven 5 6081 GR Haelen

De active floor wordt ingezet om meer bewegend te leren toe te kunnen passen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij zijn altijd op zoek naar wat leerlingen van onze school vinden. Zo voeren wij ook gesprekken met leerlingen die een half jaar van onze school af zijn en nu op het VO zitten. Hun bevindingen kunt u lezen in de bijlage.

Tevens voeren wij gesprekken met leerlingen die nu nog op school zitten. Gesprekken over hun ervaren veiligheid, maar ook gesprekken over waar wij als school mee bezig zijn. Zo hebben we in januari 2018 gesprekken gevoerd met kinderen over het continurooster. Welk gevoel hebben ze hierbij. We zijn schooljaar 2017-2018 gestart met het continurooster.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven