Kindcentrum De Glundering

Ringoven 5 6081 GR Haelen

De active floor wordt ingezet om meer bewegend te leren toe te kunnen passen.

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school die in verandering is. We werken aan onze missie/visie en zijn druk bezig om het onderwijs zo in te richten dat het nog meer past bij "het kind van nu". Samen met onze ketenpartner Hoera werken we samen zodat kinderen van 0-13 jaar een doorgaande lijn hebben binnen ons aanstaande Kind Centrum. De driehoek is voor ons essentieel. Een kind ontwikkelt zich het beste als we het samen (ouders - kind - school) doen. Samen zorgen we ervoor dat uw kind krijgt wat hij/zij nodig heeft. We proberen op deze site zo volledig mogelijk te zijn, maar beseffen ons goed dat dat nooit helemaal zal lukken. Heeft u (specifieke) vragen neem dan gerust contact op met de school of maak een afspraak. 

Met vriendelijke groet,

Team basisschool De Glundering

 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Passie
  • Plezier
  • Ondernemen
  • Verbinden
  • Inspireren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft te maken met een dalend leerlingenaantal. Ten opzichte van 2021-2022 is er een stijging van het leerlingenaantal. Hoewel er een lichte stijgign zichtbaar is in aantallen, merken we al enkele jaren dat er sprake is van een dalend leerlingenaantal. Belangrijkste oorzaak is de krimp als gevolg van de terugloop van het aantal geboorten en de ontgroening in de gemeente Leudal. Deze afname in aantal leerlingen heeft gevolgen voor de formatie, de exploitatie en de huisvesting. De terugloop van het aantal leerlingen mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs. We investeren bewust in onderwijsontwikkeling. We streven ernaar de terugloop in aantal leerlingen en formatie te kunnen opvangen door natuurlijk verloop en door mobiliteit binnen SPOLT.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Glundering en Hoera zijn sinds schooljaar 2022-2023 formeel een Kind Centrum De Glundering. Dat wil zeggen dat we werken vanuit 1 pedagogische visie. We doen alles om de doorgaande lijn van de kinderen zoveel als mogelijk te waarborgen.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven