Sint Bonifatiusschool

Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens

  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Sint Bonifatiusschool

De Sint Bonifatiusschool is een katholieke basisschool gelegen aan De Brink in het prachtige dorp Haarzuilens.

Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons kernwoorden. Met onze leerlingen willen wij hieraan inhoud geven door ze voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving.

Onze school staat open voor alle ouders en leerlingen die onze uitgangspunten respecteren. Wij zien ouders daarbij als partners.

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen van de school. We maken daarom graag een afspraak voor het geven van informatie, waarbij ouders ook door de school worden rondgeleid. Verder vindt u informatie op onze website  onder het kopje "nieuwe leerlingen".

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Kleinschalig
  • Aandacht
  • Wederzijds respect
  • Kennisopbouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt vier groepen. Er zijn steeds twee leerjaren gecombineerd (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8).

Het aannamebeleid is erop gericht dat de opvang in deze vier groepen blijft plaatsvinden zodat er geen tijdelijke huisvesting nodig is.

We verwachten met de komst van nieuwbouw weer een stijgende lijn in de leerlingaantallen.

Ouders die woonachtig zijn in wijk 10 kunnen hun kind(eren) op de St Bonifatiusschool aanmelden tot en met 30 september 2021. Wordt uw kind na 1 oktober 2021 3 jaar, dan ontvangt u van de gemeente een brief met de nieuwe manier van aanmelden via de gemeente. U kunt daarbij uw voorkeur voor de St Bonifatiusschool aangeven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Utrecht. https://naardebasisschool.utrecht.nl/

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aanspreekpunt voor ouders is leerteamvoorzitter Sanne Kuijt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

voor documenten zie website 

Terug naar boven