Sint Bonifatiusschool

Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens

  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van de Sint Bonifatiusschool

De Sint Bonifatiusschool is een katholieke basisschool gelegen aan De Brink in het prachtige dorp Haarzuilens.

Gelijkwaardigheid van ieder mens, respect, acceptatie en tolerantie zijn voor ons kernwoorden. Met onze leerlingen willen wij hieraan inhoud geven door ze voor te bereiden op een toekomst in onze multiculturele samenleving.

Onze school staat open voor alle ouders en leerlingen die onze uitgangspunten respecteren. Wij zien ouders daarbij als partners.

Om een goede schoolkeuze te maken is het fijn om een indruk te krijgen van de school. We maken daarom graag een afspraak voor het geven van informatie, waarbij ouders ook door de school worden rondgeleid. Verder vindt u informatie op onze website  onder het kopje "nieuwe leerlingen".

Via de website is tevens de schoolgids te downloaden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gelijkwaardigheid
  • Kleinschalig
  • Aandacht
  • Wederzijds respect
  • Kennisopbouw

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onderwijskundig is de Sint Bonifatiusschool een zelfstandig opererende school. De directeur geeft leiding aan zowel deze school als de Willibrordschool te Vleuten.

De school telt vier groepen. Er zijn steeds twee leerjaren gecombineerd (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8).

Het aannamebeleid is erop gericht dat de opvang in deze vier groepen blijft plaatsvinden zodat er geen tijdelijke huisvesting nodig is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

voor documenten zie website 

Terug naar boven