Sint Bonifatiusschool

Brinkstraat 4 3455 SK Haarzuilens

  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool
  • Schoolfoto van Sint Bonifatiusschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

NB! De groepsgrootte op de Sint Bonifatiusschool is een complicerende factor. Het kleine aantal leerlingen geeft snel een vertekend beeld. In een groep van 10 kinderen is ieder kind 10 % en meteen een groot percentage van de klas. Een tevredenheidspeiling is een momentopname dat is de tweede complicerende factor. Deze twee factoren samen maakt dat het team van de Bonifatius de peiling op twee manieren moet analyseren. Enerzijds door op leerling niveau te kijken naar wat de signalen zijn die afgegeven worden en anderzijds te kijken in welke context de vragenlijst is afgenomen. Concluderend: de signalen die de leerlingen geven nemen we serieus en zijn onderdeel van de discussie naar wat de speerpunten moeten zijn van onze aanpak sociale veiligheid. Toch weten we dat een leerling een grote stempel drukt op het groepsgemiddelde van de peiling. Mede door de afname van een extra vragenlijst kunnen we goed in kaart brengen wat onze leerlingen bezighoudt en wat we daar als school aan kunnen doen. De cijfers die u in de tevredenheidspeiling leest zijn daarom binnen de context van de grootte van onze groepen, enigszins vertekenend.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven