Openbare Basisschool Hannie Schaft

Linschotenstraat 57 A 2012 VE Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn heel blij met de hoge cijfers die de kinderen ons geven. Een van de kinderen schreef bij de opmerkingen: ik kan hier mezelf zijn. Een mooi compliment! Uiteraard zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen bij de tevredenheidspeiling. Deze worden opgepakt in de leerlingenraad, in het team en met medezeggenschapsraad.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ook van ouders krijgen we hoge cijfers. Daar zijn we heel blij mee. Ouders schrijven dat ze zien dat hun kinderen met veel plezier naar school komen. Kinderen voelen zich veilig en ouders hebben veel vertrouwen in de leerkrachten. Een aandachtspunt is dat sommige ouders graag beter op de hoogte zouden zijn van de vorderingen van hun kind. We zijn ons er van bewust dat het huidige portfolio niet optimaal is. In het schooljaar 24/25 zullen we het werken met een portfolio een flinke boost geven. Dit zal de informatieverstrekking beduidend sterker maken.
Tevredenheid
8,2

Terug naar boven