Openbare Basisschool Hannie Schaft

Linschotenstraat 57 A 2012 VE Haarlem

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Hannie Schaft

In het kort

Toelichting van de school

De Hannie Schaftschool is een openbare basisschool in het hart van de wijk ‘Het Rozenprieel’ in Haarlem. Het is een gezellige, kleine en bruisende school waar iedereen elkaar kent. De laatste jaren vinden steeds meer ouders en kinderen de weg naar de Hannie Schaftschool; de school is daardoor flink groeiend in leerlingaantal. Het sfeervolle schoolgebouw dateert uit 1905. Het gebouw heeft een grote, afgeschermde speelplaats aan de voorzijde en een kleine inpandige gymzaal. In het gebouw zijn tien leslokalen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • "Betrokkenheid"
  • "Zelfredzaamheid"
  • "Oog voor elkaar"
  • "Ontdekken"
  • PBS - Talentfluisterschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Door een foutje in de digitale systemen klopt het aantal leerlingen in het overzicht van de afgelopen drie jaar niet helemaal. In de grafiek lijkt het hierdoor alsof het leerlingaantal in schooljaar 2021/2022 een dip had. Dit is niet het geval. In werkelijkheid laat de grafiek in de afgelopen drie jaar een licht stijgende lijn zien. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Hannie Schaftschool maakt gebruik van het gelijke dagen model. Hierdoor zijn de kinderen van half negen tot twee uur 's middags op school. In die tijd zijn er twee pauzes voor de kinderen. De kinderen spelen buiten met daarvoor of erna een moment waarop zij hun meegebrachte 'pauzehap' en lunch kunnen nuttigen. 

Omdat de groepsleerkrachten zelf voor de begeleiding en de toezicht voor de kinderen zorgen is er voor hen geen mogelijkheid om pauze te nemen. Om hier aan tegemoet te komen geldt de afspraak dat de leerkracht tijdens het lunchen van de kinderen geen lesactiviteit verzorgt. Op die manier kan de leerkracht toch wat ontspannen. De echte pauze van de leerkrachten is na twee uur 's middags.

Tijdens het eerste eet en drink moment van de dag verzorgt de leerkracht wèl een educatieve activiteit. Denk hierbij aan voorlezen, het bespreken van het talent van de week of samen met een van de leden van de leerlingenraad input uit de klas ophalen voor de leerlingenraad.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het team van de Hannie Schaftschool werkt inmiddels al 10 jaar volgens de principes van PBS. Dit houdt kortweg in dat wij onze leerlingen goed gedrag aanleren. Het gebruik van PBS waarborgt een veilig en plezierig schoolklimaat en dat kun je duidelijk merken wanneer je door onze school loopt. Leerkrachten die bij ons op school werken, hebben allemaal de cursus gevolgd en hebben daar een certificaat voor behaald of zijn intern opgeleid volgens het protocol inwerken van nieuwe medewerkers. 

Daarnaast kent de school een aandachtsfunctionaris kindermishandeling. Deze functie is er op gericht om teamleden alert te maken op signalen van kindermishandeling. Daarnaast volgt de aandachtsfunctionaris de stappen uit de zogenaamde 'meldcode kindermishandeling' wanneer daar aanleiding toe is.

Terug naar boven