RK Basisschool Op Weg

Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL Haarle (Gem. Hellendoorn)

Schoolfoto van RK Basisschool Op Weg

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een gemiddelde score van 7,8 verbeteren wij graag naar minimaal een 8.  
Zowel bij ouders als leerlingen zien wij verbeterpunten ten aanzien van het lesaanbod (aansluiting bij niveau en voldoende uitdaging).  
Daarnaast zien wij dat ouders een belangrijk aandachtspunt aangeven om de informatie die ouders vanuit school over hun kind ontvangen te verbeteren.  
De uitslag van deze enquête is ook in het team en met de MR uitgebreid besproken.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een gemiddelde score van 7,3 verbeteren wij graag naar minimaal een 8.  
Zowel bij ouders als leerlingen zien wij verbeterpunten ten aanzien van het lesaanbod (aansluiting bij niveau en voldoende uitdaging).  
Daarnaast zien wij dat ouders een belangrijk aandachtspunt aangeven om de informatie die ouders vanuit school over hun kind ontvangen te verbeteren.  
De uitslag van deze enquête is ook in het team en met de MR uitgebreid besproken.
Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven