RK Basisschool Op Weg

Pastoor Langedijkstraat 1 7448 AL Haarle (Gem. Hellendoorn)

Schoolfoto van RK Basisschool Op Weg

In het kort

Toelichting van de school

'Samen, zelfstandig en actief Op Weg'.

Basisschool Op Weg is een basisschool waar onderwijs gegeven wordt aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het is de enige school in het dorp Haarle. Hierdoor is sprake van een grote verbondenheid met de plaatselijke gemeenschap.
Op de school werken leerkrachten die klassikaal onderwijs geven met zorg en aandacht voor verschillen tussen kinderen.
Wij willen dat anderen zich welkom voelen op onze school en ervaren dat wij betrokken, open en toegankelijk zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Ontwikkelen
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het onderwijs op BS Op Weg is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.
In schooljaar 2023-2024 heeft Op Weg ongeveer 125 leerlingen die verdeeld zijn over 6 groepen. Het leerlingaantal neemt de laatste jaren af, waardoor de jaargroepen kleiner worden. Gezien het leerlingenaantal op onze school, worden er groepen gecombineerd. Elk jaar opnieuw kijken we hoe de groepen gevormd worden. 
Onze lessen worden gegeven verdeeld over 8 leerjaren. Leerlingen worden ingedeeld in één van de acht groepen op basis van hun leeftijd en ontwikkelingsfase.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
123
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling

Onze school hanteert de SKOT meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het primair onderwijs. De Meldcode is een overzichtelijk vijf stappenplan waarin staat hoe een professional kan handelen bij vermoedens of bij signalen van mishandeling. De Meldcode ondersteunt bij het herkennen en handelen als huiselijk geweld wordt gesignaleerd. Deze Meldcode is ingevoerd in onze school en wordt gevolgd indien dat nodig is. De complete Meldcode is op school aanwezig ter inzage.

De interne begeleiders van school zijn opgeleid als aandachtsfunctionaris om te werken met de meldcode. Zij zorgen ervoor dat er binnen de school op een zorgvuldige, professionele manier met de meldcode wordt gewerkt.

De aandachtfunctionaris op school: Mariska Overmars

Terug naar boven