CBS Nijdjip

Jongema 4 9001 LA Grou

  • Lekker met elkaar buiten spelen
  • Samen een kunstwerk maken en onthullen.
(samen spelen, samen delen)
  • Herfstwandeling, hoe dik is de boom?
  • ruime, vrolijke lokalen
  • De directie heet u welkom

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op CBS Nijdjip. U krijgt hier een voorstelling van onze school. Maar u leert de schoolpas echt kennen als u binnen bent geweest en de sfeer heeft geproefd. Bent u niet bekend? Dan willen wij u van harte uitnodigen om een keer te komen kijken.  www.nijdjip-grou.nl.

CBS “Nijdjip” staat voor goed onderwijs, met zoveel mogelijk zorg op maat voor ieder kind. Wij (leerlingen, ouders en leerkrachten) willen graag met elkaar ‘school zijn’. Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen weet op onze school, met ‘korte lijnen’ tussen school en thuis. Wij hechten dan ook veel waarde aan een goede relatie tussen school en thuis. Dat geeft ook de beste basis voor uw kind om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.  We zijn in 2013 verhuisd naar een nieuwe school in Grou. Het is een mooi gebouw aan de Jongema, dat we samen delen met de andere school en een kinderopvang, maar we blijven natuurlijk wel herkenbaar als de Nijdjipskoalle met een eigen deel en een eigen identiteit.  Wij hopen dat iedereen zich thuis zal voelen op de Nijdjipskoalle. Mochten er van uw kant vragen zijn op welk gebied dan ook: onze deur staat altijd voor u open!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • CBS Nijdjip
  • méér dan het gewone
  • samen
  • goede ondersteuning
  • actueel onderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

CBS Nijdjip heeft rond de 150 kinderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
210
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster
Wij werken op school met een continurooster (met vrije woensdagmiddag). Hier binnen hebben al onze groepen dezelfde schooltijden.  Er wordt in de klas met de kinderen geluncht en ze hebben tussen de middag een half uur speeltijd. Uiteraard is hier voldoende toezicht bij aanwezig.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven