CBS Nijdjip

Jongema 4 9001 LA Grou

  • Lekker met elkaar buiten spelen
  • Samen een kunstwerk maken en onthullen.
(samen spelen, samen delen)
  • Herfstwandeling, hoe dik is de boom?
  • ruime, vrolijke lokalen
  • De directie heet u welkom

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Deze school gebruikt niet de standaardvragenlijst van Vensters, maar een eigen vragenlijst. De resultaten van de eigen vragenlijst kan je hier downloaden.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Tevredenheidsonderzoek

“Wij vinden de Nijdjip een geweldige school met betrokken en professionele leerkrachten die veel over hebben voor de leerlingen."

Tevredenheidsonderzoek In het voorjaar van 2017 is er onder de ouders, leerlingen (groep 6/7/8) en leerkrachten een tevredenheidsonderzoek gedaan. In dit onderzoek kon men aangeven wat men belangrijk vindt betreffende het onderwijs op de Nijdjipskoalle. Uit dit tevredenheidsonderzoek blijkt dat men over het geheel genomen tevreden is over onze school.  
Belangrijkste verbeterpunten zijn:
•   Schoonmaak van de school
•   Veiligheid
•   nieuwe manieren van leren
•   omgaan met elkaar / pesten
•   communicatie over verwachtingen         
•   Verkeerssituatie rondom de school
•   Bekendheid oudergeledingen

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven