CBS Nijdjip

Jongema 4 9001 LA Grou

  • Lekker met elkaar buiten spelen
  • Samen een kunstwerk maken en onthullen.
(samen spelen, samen delen)
  • Herfstwandeling, hoe dik is de boom?
  • ruime, vrolijke lokalen
  • De directie heet u welkom

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouderenquête
Tijdens het uitgaan van de enquête hadden we 156 kinderen op school. In totaal zijn het 106 gezinnen (dus zo'n 210 ouders). Naar 194 ouders is een uitnodiging gegaan en daarvan hebben 53 ouders ingevuld. Dat is 25% van de ouders. We weten niet of meerdere ouders uit één gezin hebben ingevuld.

Schoolklimaat:
Dit onderdeel is zeer positief ingevuld. 99% van de ouders vindt dat hun kinderen met plezier naar school gaan. Ook de andere aspecten (veiligheid, opvoedkundige aanpak en omgang) scoren boven de 94% tevredenheid.

Onderwijsleesproces:
Ook hier is 70-80% tevreden. Wel valt op dat 1/3 deel van de invullers bij "aansluiten bij" en "uitdagen" hogere verwachtingen hebben.

Informatie en communicatie:
Ook hier is 70-80% tevreden. Zo'n 1/3 deel van de invullers verwacht wel andere of gerichtere informatie over hun kind. Wij vinden vanuit Handelingsgericht werken informatie over het onderwijsleerproces wel erg belangrijk.

Wij zien als Nijdjipskoalle dit ook als één van onze speerpunten om samen met de ouders de ontwikkeling en onderwijsbehoefte van kinderen goed af te stemmen. Goed dus om hier blijvend aandacht aan te besteden, wat eigenlijk willen we hier ook 99% tevredenheid. Mogelijk heeft dit vreemde coronajaar hier ook invloed op gehad. (Uiteraard hebben we van 75% van de ouders geen reactie, mogelijk verandert dit het beeld positiever)  

Rapportcijfer:
Ouders geven ons als cijfer; 7.7

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven