De Driebond

Engelberterweg 38 9723 EM Groningen

Schoolfoto van De Driebond

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltonschool
  • Betekenisvol leren
  • Enthousiast team
  • Zeer goed pedagogisch klimaat
  • Een school in beweging

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van de school is redelijk stabiel. In het schooljaar 2020-2021 is er een groep kinderen uit een naburig dorp bij gekomen, omdat de school waarop zij zaten werd gesloten. Dat verklaart de groei van het leerlingenaantal in dat schooljaar. Een groot deel van deze groep leerlingen gaan na het schooljaar 2021-2022 naar het voortgezet onderwijs, waardoor het leerlingenaantal weer stabiliseert.  
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Na de verhuizing zullen alle groepen op hetzelfde moment starten en eindigen. De schooltijden van de dependance worden dan aangehouden.

Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 uur - 14.00 uur

Woensdag en vrijdag: 8.30 uur - 13.15 uur

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven