De Driebond

Woldjerspoorweg 5B 9723 ER Groningen

  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond
  • Schoolfoto van De Driebond

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 zal er weer een oudertevredenheidsenquête worden afgenomen. 
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven