Siebe Jan Boumaschool

Oliemuldersweg 47 9713 VA Groningen

Schoolfoto van Siebe Jan Boumaschool

Het team

Toelichting van de school

We zijn als school heel blij met het percentage mannelijke medewerkers en vooral ook dat deze medewerkers lesgevenden zijn. Daarnaast kenmerkt onze school zich door over het algemeen kleine groepen leerlingen. De reden hiervoor is dat de school gebruik kan maken van enkele subsidies door o.a. de gewichtenregeling en de inzet van subsidie voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) en een landelijke subsidie voor de inzet van een jonge leerkracht.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Terug naar boven