IKC Borgman Oosterpark

Klaprooslaan 204 9713 SX Groningen

 • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
 • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
 • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark

In het kort

Toelichting van de school

Aan de Klaprooslaan is in augustus 2021 het nieuwe IKC Borgman Oosterpark geopend!

Wat we doen op IKC Borgman Oosterpark

IKC Borgman Oosterpark is een integraal kindcentrum waar je kinderopvang van SKSG en school van Openbaar Onderwijs Groningen onder één dak vindt. Kinderen kunnen hier de hele dag terecht voor een compleet dagprogramma. Hiermee willen we de beste omstandigheden bieden voor de optimale ontwikkeling van ieder kind. Op die manier willen we bijdragen aan iets wat ons nauw aan het hart ligt: gelijke kansen voor alle kinderen. Bij alles wat we doen staat het belang van kinderen centraal.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Relatie "Ik hoor er bij"
 • Competentie "Ik kan het leren"
 • Autonomie "Ik kan het zelf"

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal schommelt tussen de 350 en de 375. We werken op ons IKC in 4 units. In de huidige situatie zijn de units als volgt verdeeld:

 • Unit 0-4 (SKSG)
 • Groep 1,2, onderbouwunit
 • Groep 3,4,5 middenbouwunit
 • Groep 6,7,8 bovenbouwunit

We zijn en blijven in ontwikkeling en kijken steeds wat nodig is voor het individuele kind, maar we hebben uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor het gehele IKC. Vanwege leerlingengroei of i.v.m. IKC ontwikkeling zouden we wellicht andere keuzes willen of moeten maken. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
333
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven