IKC Borgman Oosterpark

Klaprooslaan 204 9713 SX Groningen

  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark
  • Schoolfoto van IKC Borgman Oosterpark

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Komend schooljaar, 2022-2023 wordt de leerlingtevredenheidsenquete afgenomen. 
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Komend schooljaar, 2022-2023 wordt de oudertevredenheidsenquête afgenomen.
Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven