Basisschool Het Palet - School met de Bijbel

Froukemaheerd 1 9736 RA Groningen

  • We maken jaarlijks gebruik van het aanbod van het Natuur, Duurzaamheid en Educatie centrum Groningen
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet - School met de Bijbel
  • Schoolfoto van Basisschool Het Palet - School met de Bijbel
  • We spellen vaak bij OERRR, een paar minuutjes lopen vanaf school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van groep 6-8 hebben in november 2022 vragenlijsten ingevuld van DUO Onderwijsonderzoek & Advies m.b.t. leerlingtevredenheid. Ze waarderen de school positief. De uitslag van het onderzoek is besproken met de leerlingenraad, medezeggenschapsraad en de afdelingsraad. 

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de ouders van Het Palet. Ze zijn betrokken als het gaat om praktische hulp en ondersteuning, maar ook als het gaat om meedenken, ondersteunen van schoolwerk etc. Samen bouwen we aan de toekomst van de kinderen.

De ouders hebben in november 2022 via DUO Onderwijsonderzoek & Advies de vragenlijst kunnen invullen m.b.t de oudertevredenheid. De uitslag van het tevredenheidsonderzoek is besproken met de medezeggenschapsraad en de afdelingsraad. We herkennen de school in de uitslagen en werken aan de verbeterpunten.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven