IKC Borgman Ebbinge

Langestraat 10 9712 LT Groningen

  • Schoolfoto van IKC Borgman Ebbinge
  • Schoolfoto van IKC Borgman Ebbinge
  • Schoolfoto van IKC Borgman Ebbinge
  • Schoolfoto van IKC Borgman Ebbinge
  • Schoolfoto van IKC Borgman Ebbinge

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 hebben in november 2022 een vragenlijst vanuit Vensters ingevuld en daarnaast extra vragen vanuit  Werken met kwaliteitskaarten.

De kinderen zijn tevreden over onze school. Ze voelen zich veilig en hebben plezier op school. Ze zijn tevreden over ons lesaanbod en de wijze waarop de leerkrachten lesgeven. Naast deze tevredenheidslijst hebben we ook de tevredenheid van de leerlingen besproken in de leerlingenraad.

De leerlingen hebben aangegeven dat zij graag meer culturele uitjes wensen. Door de Corona jaren hebben we ons cultuuraanbod moeten aanpassen. Dit jaar hebben een deel van ons aanbod weer uitgevoerd en we verwachten het komend schooljaar het gehele cultuuraanbod weer uit te voeren. Alle culturele en creatieve lessen en uitjes staan weer ingepland en passen bij het ons aanbod van de kernconcepten en onze visie op kunst en cultuur.


Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We vinden goede contact met u als ouder van groot belang. We zien ouders als gelijkwaardige gesprekspartners en vanuit het principe dat ouders onze educatief partner zijn. We streven dezelfde doelen na nl; het welbevinden, de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van uw kind.

De ouders hebben in november 2022 een oudervragenlijst vanuit Vensters ingevuld. De respons op de vragenlijst van oudertevredenheid was helaas dit jaar niet voldoende( 21 %), waardoor de uitslag niet representatief is.

We hebben echter de uitslag van de tevredenheid van ouders wel in het team en de MR besproken. De ouders zijn heel tevreden over onze school. Ze geven aan dat het schoolklimaat plezierig en veilig is voor hun kind en dat ze voldoende informatie krijgen over hetgeen op school gebeurd.

Ouders willen echter wel meer informatie over de ontwikkeling van hun kind en een betere terugkoppeling als er sprake is van intensieve ondersteuning op zorgniveau 3.

We hebben voor het komend jaar hierdoor de voortgangsgesprekken uitgebreid naar 3 keer in het jaar ( 1x mondeling en 2 x met een schriftelijk rapport. We zetten daarnaast de startgesprekken in het begin van het schooljaar voort en de nieuwjaarsreceptie wordt het komend jaar geïntroduceerd. Ook hebben we voor het komend jaar de kijkochtenden uitgebreid naar 3x per jaar. Hierdoor kunt u als ouder onder onderwijstijd een kijkje nemen in de groep. Kinderen en leerkracht informeren de ouders over alle leerdoelen en activiteiten in de stamgroep.

We hebben in het SOP de route beschreven voor ouders bij interventies op zorgniveau 3 en wie hierbij betrokken zijn. Deze route is ook gecommuniceerd in het team.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven