Openbare basisschool De Sterrensteen

Siersteenlaan 480 9743 EZ Groningen

  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Sterrensteen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Sterrensteen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Sterrensteen
  • Schoolfoto van Openbare basisschool De Sterrensteen

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Beste ouders,

We vinden het heel fijn dat u deze enquête komt invullen. U kunt antwoorden invullen varierend van -- tot ++.

Alvast dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Mathijs Bouma

Obs de Sterrensteen

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven