Openbare basisschool De Sterrensteen

Siersteenlaan 480 9743 EZ Groningen

Schoolfoto van Openbare basisschool De Sterrensteen

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Sterrensteen maakt deel uit van de Vensterschool Vinkhuizen. De school is openbaar, wat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, seksuele geaardheid of culturele achtergrond. Een school die toegankelijk is voor iedereen, waar samen wordt gewerkt op basis van respect en vertrouwen. Door verschillen tussen leerlingen als uitgangspunt te nemen, bereiden wij de kinderen voor op het deelnemen aan de Nederlandse samenleving waarin verschillende leefwijzen en overtuigingen voorkomen. Uw kind ontwikkelt zich in een openbare school door andere kinderen te leren kennen, begrijpen en waarderen.

De kinderen van onze school komen voornamelijk uit de wijk Vinkhuizen. ·      
De school telt ruim 230 leerlingen bij aanvang van het schooljaar 2022-2023. De groepen 1/2 zijn heterogeen van samenstelling, de groepen 3 t/m 8 zijn jaargroepen. Op grond van de leerlingenaantallen werken wij, indien nodig, met combinatiegroepen. De school heeft ongeveer 30 personeelsleden. Zij zijn parttime of fulltime aan de school verbonden. Leerlingen hebben jaarlijks over het algemeen te maken met één of twee leerkrachten, die ieder een gedeelte van de schoolweek lesgeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken en professioneel
  • Kansengelijkheid
  • Eigenaarschap
  • 21st century skills
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Aantal leerlingen: 230

Groepsgrootte: 18 - 24 leerlingen

Doorstroming: VWO-HAVO-TL-GL-KB-BB

Gelijke kansen voor alle leerlingen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
229
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven