Basisschool St Ludgerus

Meddoseweg 21 7142 HA Groenlo

  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus
  • Schoolfoto van Basisschool St Ludgerus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Schooljaar 2018-2019 deden alle kinderen van groep 8 mee aan de Cito Eindtoets. Dat waren er 5. De hier gepresenteerde cijfers zijn niet gecorrigeerd.

De schoolscore van de Ludgerusschool was 535,4.

De ondergrens vanuit de onderwijsinspectie voor onze school was dit jaar 535,1. De kinderen hebben naar vermogen gepresteerd en zitten dus boven de norm van de inspectie.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten zijn een duidelijke indicatie voor de leerkrachten of het gegeven onderwijs aanslaat bij hun groep. Tevens hebben deze toetsen een signalerende functie: welke aanpassing in instructie of instructietijd is nodig zodat deze leerling zich optimaal kan ontplooien?

In de eenzorg route vallen de tussentijdse toetsen ook samen met een bespreking met de intern begeleider.

De groep wordt besproken en n.a.v. observaties en resultaten worden de lopende groepsplannen aangepast.Dit gebeurt in de groepsbesprekingen. Deze worden twee keer per jaar door de intern begeleider aangepast. De leerkracht levert  een week voor de groepsbespreking de benodigde gegevens aan en heeft de toetsen al voor zichzelf geanalyseerd. 

De tussentijdse resultaten worden besproken in de groepsbesprekingen en in de teamvergaderingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven